Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Omfang
 2. Kontraktindgåelse
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Ejendomsforbehold
 7. Ansvar for defekter (garanti)
 8. Gældende lov
 9. Jurisdiktion
 10. Alternativ tvistløsning

1) Omfang

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter "GTC") for Bestsales Online GmbH (herefter "sælger") gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "kunden") ") slutter med sælgeren vedrørende de varer, som sælger præsenterer i sin onlinebutik. Medtagelsen af ​​kundens egne betingelser modsiges hermed, medmindre andet er aftalt.

1.2 Forbruger i henhold til disse generelle vilkår og betingelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. Iværksætter i henhold til disse vilkår og betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med retlig handleevne, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler i udøvelsen af ​​deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet.

2) Indgåelse af kontrakt

2.1  Produktbeskrivelserne i sælgers onlineshop repræsenterer ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at give kunden mulighed for at afgive et bindende tilbud.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via onlinebestillingsformularen integreret i sælgers onlineshop. Efter at have lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne i indkøbskurven ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), hvorved kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, hvorved kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
 • ved at bede kunden om at betale efter at have afgivet sin ordre.

Hvis der er flere af ovenstående alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af ovenstående alternativer indtræffer først. Fristen for at acceptere tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet og slutter ved udgangen af ​​den femte dag efter afsendelsen af ​​tilbuddet. Accepterer sælger ikke kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at afvise tilbuddet med det resultat, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), underlagt PayPals vilkår for brug, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /brugeraftale-fuld eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ privacywax- fuld.Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren allerede accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen

2.5 Ved afgivelse af tilbud via sælgers online bestillingsformular, gemmes kontraktteksten af ​​sælger efter kontraktindgåelse og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e- post) efter at ordren er sendt, fax eller brev). Sælger gør ikke kontraktteksten tilgængelig udover dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers netbutik inden afsendelse af sin ordre, vil ordredata arkiveres på sælgers hjemmeside og kan tilgås gratis af kunden via dennes adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at oplyse den tilsvarende login-data.

2.6 Før afgivelse af en bindende ordre via sælgers online bestillingsformular, kan kunden identificere mulige indtastningsfejl ved omhyggeligt at læse informationen, der vises på skærmen. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af inputfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken displayet på skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger som en del af den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7  Kun det tyske sprog er tilgængeligt for indgåelse af kontrakten.

2.8  Ordrebehandling og kontakt sker normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den af ​​denne oplyste e-mailadresse til ordrebehandling er korrekt, således at de e-mails, som sælger sender, kan modtages på denne adresse. Specielt ved brug af SPAM-filtre skal kunden sikre, at alle e-mails sendt af sælger eller af tredjeparter, der er bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har generelt en fortrydelsesret.

3.2 Mere detaljerede oplysninger om fortrydelsesretten kan findes i sælgers fortrydelsespolitik.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive lovpligtig moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger er specificeret separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der opstå yderligere omkostninger i enkelte tilfælde, som sælger ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Disse omfatter for eksempel omkostninger til pengeoverførsler fra banker (f.eks. overførselsgebyrer, valutakursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af penge, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmulighederne vil blive kommunikeret til kunden i sælgers onlinebutik.

4.4 Hvis forudbetaling ved bankoverførsel er aftalt, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" er valgt, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT", skal kunden have en for at have en aktiveret netbankkonto for at deltage i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsordren til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres umiddelbart derefter af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få adgang til mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

4.6 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Shopify Payments", vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter "Stripes"). De individuelle betalingsmetoder, der tilbydes via Shopify Payments, formidles til kunden i sælgers online shop. Til at behandle betalinger kan Stripe benytte andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden kan oplyses særskilt om. Yderligere information om "Shopify Payments" er tilgængelig på internettet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.7 Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "Klarna", vil betalingen blive behandlet af Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter " Klarna"). Yderligere information og Klarnas vilkår og betingelser findes i sælgers betalingsoplysninger, som kan ses på følgende internetadresse:

indicode.com

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Levering af varer sker pr. post til den af ​​kunden angivne leveringsadresse, medmindre andet er aftalt. Ved behandling af transaktionen er leveringsadressen angivet i sælgers ordrebehandling afgørende.

5.2 Hvis leveringen af ​​varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden afholde de rimelige omkostninger, som sælger pådrager sig som følge heraf. Dette gælder ikke for så vidt angår omkostningerne til leveringen, hvis kunden reelt gør brug af sin fortrydelsesret. Hvis kunden reelt gør brug af fortrydelsesretten, gælder reguleringen i sælgers fortrydelsespolitik for returneringsomkostningerne.

5.3  Afhentning af kunden er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Ejendomsforbehold

Hvis sælger betaler forud, bevarer han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.

7) Ansvar for defekter (garanti)

7.1 Hvis den købte vare er defekt, gælder det lovpligtige ansvar for mangler.

7.2 Kunden bedes klage til leverandøren over leverede varer med åbenlyse transportskader og informere sælger herom. Hvis kunden ikke overholder dette, har dette ingen som helst indflydelse på hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.

8) Gældende lov

Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gælder for alle juridiske forhold mellem parterne, undtagen lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun, såfremt den beskyttelse, der er givet ved ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage.

9) Jurisdiktion

Hvis kunden handler som en købmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond med sit vedtægtsmæssige hjemsted i Forbundsrepublikken Tysklands suveræne område, det eksklusive værneting for alle tvister, der måtte opstå som følge heraf. kontrakten er sælgerens vedtægtsmæssige hjemsted. Hvis kunden har sit vedtægtsmæssige hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands suveræne område, er sælgerens forretningssted det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakt eller krav, der udspringer af kontrakten, kan henføres til kundens professionelle eller kommercielle aktivitet. I ovenstående tilfælde er sælger dog under alle omstændigheder berettiget til at klage til retten på kundens hjemsted.

10) Alternativ tvistbilæggelse

10.1 EU-Kommissionen tilbyder en platform til online tvistbilæggelse på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform fungerer som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med onlinekøb eller servicekontrakter, som en forbruger er involveret i.

10.2 Sælger er ikke forpligtet til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure for et forbrugervoldgiftsnævn, men er generelt villig til at gøre det.

.